Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszGóra Grosza 2011/2012

Góra Grosza

 

W dniach od 21 listopada do 2 grudnia członkowieSamorządu Szkolnego na terenie naszej szkoły przeprowadzili Akcję „Góra Grosza” organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzeniei dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka i pogotowi rodzinnych.  

Już od dziewięciu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Członkowie Samorządu Szkolnego utworzyli komitet organizacyjny akcji, który zorganizował na terenie naszej szkoły zbiórkę pieniężną.

 

W skład komitetu weszli:

Igor Krzyżaniak

Mateusz Chojnacki

Laura Januszak

Katarzyna Colombo

 

W dniach od 21 listopada do 2 grudnia członkowie Samorządu Szkolnego zebrali na cel Akcji Góra Grosza: 201,55

(słownie: dwieście jeden zł pięćdziesiąt pięć groszy)

Komisyjnie przeliczone pieniądze zostały wysłane do Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK