Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszProjekt ESA

 Nasza szkoła bierze udział w projekcie: Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. W szkole znajduje się urządzenie do monitorowania jakości powietrza. Dane z monitoringu prezentowane są  na wyświetlaczach. Pojawiła się też gazetka przybliżająca wiedzę o smogu. 
Załączniki:

zdj
zdj

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK