Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszKoło recytatorskie

W bibliotece uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności recytatorskich, uczestnicząc w zajęciach koła recytatorskiego. Udział w zajęciach kszatłcących kulturę żywego słowa pełni kluczową rolę dla edukacji polonistycznej i polskiej kultury. Zapewnia rozrywkę kulturalną, pobudza do samokształcenia. Uczy myślenia i sprawia, że uczniowie stają się bardziej otwarci na ludzi i świat.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK