Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta Łukaszyk



Plan pracy 2016/2017

Plan pracy




Załączniki:

Plan pracy

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK