Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszPowitanie Świętego Miko

Powitanie Świętego Mikołaja - 05.12.2015r.
Samorząd Uczniowski przygotował scenariusz Mikołajek szkolnych.
5 grudnia uczniowie SU zaprezentowali inscenizację pt. :Powitanie Świętego Mikołąja".
W przedstawieniu wzięło udział 14 uczniów z różnych klas.
10 uczniów (przebranych  za renifery i pomocników) wystąpiło w orszaku św. Mikołaja.

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK