Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszProgram wychowawczo profi

W załączniku znajduje się program wychowawczo - profilaktyczny szkoły
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK