Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta Łukaszyk



Spelling Master

W załączniku znajdują się wyniki konkursu Spelling Master




Załączniki:

Wyniki Konkursu

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK