Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta ŁukaszykNauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF
w Obornikach w roku szkolnym 2018/2019

Nazwisko, imię, symbol
 

Dyrektor szkoły
Bartol - Janasek Justyna - (Ba)

Wicedyrektor szkoły
Łukaszyk Elżbieta - (Se)

Pedagog
Młodożyńska Katarzyna - (Mł)

Bibliotekarz
Katarzyna Siwicka - Jóźwiak - (Si)

Kierownik świetlicy
Gliniany Bożena - (Gl)

Wychowawcy świetlicy
Ratajczak Olga - (RO)
Steinke Katarzyna - (Ks)
Andrzejewska Danuta - (An)
Endler Anita- (NA)

Edukacja wczesnoszkolna
Januchowska Jolanta - (Ja)
Hartel Magdalena - (HM)
Kramer Beata - (Kr)
Krupka Violetta - (V)
Łowicka Małgorzata - (Ło)
Nowak Aldona - (Nk)
Przymuszała Mariola - (Pr)
Stachowiak Lucyna - (St)
Szczepska Krystyna - (Sa)
Turostowska Lucyna - (T)
Troszczyńska Izabela - (TR)

Języ polski
Łukaszyk Elżbieta - (Se)
Ratajczak Wanda - (R)
Dobra Elżbieta - (D)
Borowiak - Muczke Anna - (Bo)
Bochińska Edyta - (BE)

Język angielski
Bartol Maciej
Rybarczyk Ewa - (Ry)
Szczepanek Małgorzata - (MS)
Ziętkowska Karolina - (Z)
Kicerman Małgorzata - (KC)
Kęsy Katarzyna - (KK)

Matematyka
Baum Sylwia - (Bm)
Misiorna Dorota - (Mi)
Pilarska - Kasperek Magdalena - (MK)
Molska Ewa - (M0)

Historia
Kaczmarek Irena - (KI)
Sobaszek Arletta - (SO)

Przyroda
Grzechowiak Julita - (G)
Krupka Violetta - (V)

Technika
Busz Beata - (Bu)
Ogórowicz Karolina - (OG)

Informatyka
Pilarska - Kasperek Magdalena - (MK)

Plastyka
Violetta Nowaczyk - (No)

Muzyka
Mroczkiewicz Justyna- (Mr)

Szachy
Zawierzyński Marek (ZM)

Wychowanie fizyczne
Konitz Tomasz - (KT)
Ratajski Rafał - (RA)
Kos Małgorzata - (KO)
Hanyż Aldona - (H)
Jarysz Joanna - (JJ)
Przybysz Katarzyna - (PK)
Tadeusz - Kolanus Katarzyna - (TA)

WDŻ
Katarzyna Steinke - (KS)

Gimnastyka korekcyjna
Tadeusz - Kolanus Katarzyna - (TA)

Religia
Niezgodzki Dominik - (ND)
Podlecka Małgorzata - (Po)

Oddział przedszkolny klasy "0"
Adamczyk Joanna
Mierzbiczak Magdalena
Leśnik Kamila
 
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA