Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna Jaryszduplikat karty rowerowej

Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej dostępne są w załączniku.


Za wydanie duplikatu karty rowerowej opłaty nie pobiera się.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK