Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta Łukaszyk



Pióro Dyrektora Szkoły

Wśród uczniów klas III Pióro Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 otrzymuje Pola Bartoszewicz.
Gratulujemy !!!




OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK