Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszFonoholizm

Prezentacja oraz testy w załącznikach
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK