Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszOpiekunowie Samorządu

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
pani Wanda Ratajczak
pani Anna Włodarczyk
pani Katarzyna Kęsy
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK