Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszAktualności

Konferencja CZŁOWIEK I LAS

 W dniach 20-21 marca 2023r. odbyła a się w naszej szkole MIĘDZYSZKOLNA KONFERENCJA „CZŁOWIEK I LAS”.  Organizatorem spotkania była koordynatorka projektu „Leśne Wychowanie”  Pani Renata Murawicz oraz Nadleśniczy ds. rozwoju Pan Jarosław Bator.  Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu organizatorów dokonała dyrektor szkoły Pani Justyna Bartol-Janasek, podkreślając, iż jest to pierwsze spotkanie dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką  lasu.

Konferencja przebiegała dwutorowo. Panel dyskusyjny- „Jak zachować lasy dla przyszłych pokoleń” -odbywał  się w Cafe Sport. Uczniowie z obornickich szkół oraz  Rożnowa i Kiszewa prezentowali zagadnienia w różnych formach: scenka rodzajowa, prezentacja, wykład oraz piosenka.

Sesja „Las a zdrowie i rozwój człowieka” odbyła się na holu głównym szkoły. Przygotowane prezentacje i zagadnienia przedstawiali uczniowie z naszej szkoły oraz zaproszeni goście z Chrustowa, Rożnowa  ,Objezierza i Maniewa .  Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych pt.  „Tajemnice lasu” . Ekspozycja została przygotowana przez panią Violettę Nowaczyk.

 Drugi dzień konferencji miał miejsce w plenerze. Uczestniczyliśmy  w leśnej wędrówce przyglądając się otaczającej przyrodzie. Na strzelnicy w Dąbrówce Leśnej bawiliśmy się przy ognisku i podsumowaliśmy nasze działania.

Komentarze (0)

Dodał: Justyna Bartol   |   22.03.2023, 07:29

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK