Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta Łukaszyk

Galeria

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK